Charmed

Ovaj žestoki, smiješni i feministički reboot originalne serije fokusira se na tri sestre u fakultetskom gradu, koje otkriju da su vještice. Radeći istovremeno na uništenju demona, rušenju patrijarhata i na održavanju porodičnih veza, vještičji posao nikad se ne završava

GENERAL (1) | Rallonge Suisse Tige de remontoir de montre Dim de 0,5 à 1,4 mm Stem extension- | Galaxy S Finder 3.000